ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG TRỰC TUYẾN


Chào mừng tới gian hàng trực tuyến của chúng tôi!

1. Phạm vi áp dụng:
Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:
Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc thực hiện bất cứ giao dịch dưới sự giám sát của người lớn tuổi hơn.
Các khách hàng mua hàng trực tuyến tại website của L’s Place
Các khách hàng muốn mua hàng trực tuyến qua website của L’s Place tới địa chỉ phù hợp với luật giao hàng đã được đăng tải trên website của L’s Place.
2. Cách hình thành hợp đồng:
2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên website của L’s Place trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của L’s Place tới Khách Hàng.
Các bước hình thành Hợp đồng như sau:
Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên website của L’s Place.
Bước 2: L’s Place gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách
Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm L’s Place gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên L’s Place.
L’s Place có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên website.
Trong trường hợp một số sản phẩm hoặc mặt hằng khách hàng muốn đặt hiện đang hết, L’s Place sẽ gửi thông báo tới khách hàng qua email hoặc message trước khi khách hàng thanh toán.
3. Giá cả và thanh toán:
3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm.
4. Giao nhận sản phẩm:
4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên website của L’s Place hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.
Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.
Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên trang web của L’s Place, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành.

5. Đổi, trả sản phẩm:
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên trang website của L’s Place.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại:
6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH”) theo số hotline : 02437182702  hoặc email lsplaceweb@gmail.com. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà L’s Place gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7. Giới hạn trách nhiệm:
Trong mọi trường hợp, L’s Place không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm hàng hóa được chuyển từ L’s Place đến Khách Hàng, trừ khi do lỗi của L’s Place gây ra.

8. Điều khoản chung:
8.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

8.2. L’s Place và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

8.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

8.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữ L’s Place Food mart và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày khiếu nại phái sinh. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

CHÍNH SÁCH TRẢ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Chính sách Trả sản phẩm và dịch vụ của L’s Place quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG 
1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại 
– Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
– Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG 
1. Điều kiện trả hàng:
– Sản phẩm/ còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).
– Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành…) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).
– Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng.
– Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại L’s Place (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)

2. Thời gian áp dụng trả hàng 
– Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm trên website của L’s Place, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu trả lại.
– Đối với hàng tươi sống, khách hàng có thời gian 120 phút (kể từ thời điểm nhận hàng) để yêu cầu gửi trả lại hàng nếu đáp ứng được điều kiện, lý do đổi trả sản phẩm.

3. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:
– Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
– Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới các điểm cửa hàng: thời điểm tính khi nhân viên của L’s Place tiếp nhận sản phẩm trả lại từ khách hàng.

4. Chi phí trả hàng
– Đối với các sản phẩm/ trả lại do lỗi của L’s Place hoặc nhà cung cấp, khách hàng sẽ được miễn phí trả lại hàng hoá.
– Đối với các sản phẩm trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo như quy định

III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN
1. Nguyên tắc hoàn tiền
– Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng. (Tiền mặt, hoặc chuyển khoản lại tài khoản)

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:
– Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, chỉ áp dụng với khách hàng ngoài khu vực Hà Nội
– Hoàn tiền mặt tại các cửa hàng của L’s Place chỉ áp dụng với khách hàng nội thành Hà Nội
L’s Place không hoàn tiền mặt cho hàng hóa liên tỉnh:

3. Thời gian xử lý
L’s Place sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi L’s Place nhận lại sản phẩm.
Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, L’s place sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:
– Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 0-5 ngày làm việc.
– Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: L’s Place sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 5-7 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.

L’s Place không chịu trách nhiệm trong các trường hợp hàng hóa hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đến các cửa hàng của L’s Place.